logo

ChroBrygada1Gdy wokół nas tyle podziałów, negatywnych emocji i "newsów", trzeba czasem wziąć sprawy w swoje ręce i odmienić ten stan rzeczy.
Tak zrobiła ChroBRYGADA! czyli grupa młodych ludzi o wielkich sercach!
Pierwszego grudnia młodzież Niemodlina w tym nasi uczniowie, oraz absolwenci "Chrobrego" postanowili zorganizować się
i przeznaczyć część swoich pieniędzy, aby wesprzeć akcję POMOCOVI(D) mającą na celu konkretne wsparcie opolskich szpitalach i niemodliński SZOZ.

Udało się zakupić bardzo dużo potrzebnych artykułów z pieniędzy, które młodzież uzbierała na swoje wyjazdy, oraz wsparcia kilku dobrych dusz pracujących z młodymi. Przede wszystkim to wspaniały dar serca!
Cała akcja dała też wiele radości!
Razem możemy zrobić dużo dobra.

Komunikat nr 6
Dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie

chrobry logoUczniowie, Rodzice, Nauczyciele,

na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 24 listopada 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021r. i  wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Niemodlinie nadal obowiązuje nauczanie na odległość.

Od 23 grudnia 2020r. do 3 stycznia 2021r. uczniów obowiązuje zimowa przerwa świąteczna i zajęcia na odległość nie będą prowadzone.
W wymienionym okresie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia  będą realizowali treści podstawy programowej w formie zdalnej (z uwzględnieniem ewentualnych zastępstw), zgodnie ze szkolną procedurą działań w przypadku zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalny.

Podstawową formą komunikacji podczas kształcenia na odległość  na linii uczeń- nauczyciel oraz rodzic jest aplikacja MS Teams i  e-dziennik. Wszystkie wymienione podmioty są zobligowane do systematycznego korzystania z informacji  zamieszczanych na tych nośnikach, szczególnie z e-dziennika w  modułach: widomości, zastępstwa, oceny i stosować się do zaleceń nauczycieli.

PRAKTYKI ZAWODOWE
•    Minister Edukacji Narodowej poinformował, że od 30 listopada 2020r. przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki
u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
 
WAŻNE
Na stronie szkoły do dyspozycji uczniów pozostają zakładki:

  • Nauczanie zdalne (zamieszczono tam między innymi  plan i sposób konsultacji z nauczycielami) 
  • Psycholog  (między innymi: praktyczne wskazówki, jak zorganizować sobie nauczanie na odległość- zachęcam do skorzystania)

W razie pytań proszę kontaktować się z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów przez e-dziennik lub telefonicznie z sekretariatem szkoły.

Violetta Szczyrk
Dyrektor Zespołu Szkół
                                                                                                                                


Pomocovi(d) minZespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Niemodlinie dołącza do akcji charytatywnej POMOCOVI(D) organizowanej na terenie naszego miasta, której  celem jest  wsparcie pacjentów chorych na Covid - 19 przebywających w opolskich szpitalach i niemodlińskim SZOZ.

Zapraszamy do udziału w akcji wszystkich chętnych, którzy rozumieją ideę dzielenia się z potrzebującymi i w postawie, że można liczyć na innych, dostrzegają radość, piękno i sens człowieczeństwa. Nikt samotnie nie zniósłby życia.

W szczególności liczmy na zaangażowanie całej społeczności Chrobrego- niech chroBRYGADA  pokaże swoją moc w pomaganiu.

W każdy dzień tygodnia do 18 grudnia 2020 w godzinach od 8- 15 w wyznaczonym miejscu na holu wejściowym naszej szkoły będzie można składać przyniesione produkty podane na plakacie akcji POMOCOVI(D)
Opolska 34 to magazyn chroBrygady.


ZA WSZYSTKIE DARY SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

ZS pomocovi(d)

bibl cyfrowaZ racji tymczasowego zawieszenia naturalnego trybu pracy szkoły, nasza społeczność szkolna nie może dotrzeć do biblioteki i jej zasobów. Nie jest to jednak czas, gdy o was zapomnieliśmy …
Naszym zadaniem jest dostarczanie czytelnikom wielu źródeł, dzięki którym, mogą oni dotrzeć do książek czy innych publikacji. Jednakowo z racji różnorodnych możliwości pracy biblioteki, planujemy na bieżąco wrzucać różne artykuły, zmierzające ku promowaniu czytelnictwa

Jedno z pierwszych pytań naszych uczniów: Co z dostępem do lektur szkolnych?

Otóż kochani, poniżej przedstawiam wybrane biblioteki cyfrowe i inne źródła darmowe ebooków, z jakich możecie śmiało korzystać.

PWSZ rekrutacjaDzisiaj, tj 26.11.2020r. uczniowie z klasy 3LO wraz z wychowawcą uczestniczyli w spotkaniu na platformie "Teams" z dr Ireneuszem Barziejem, który przedstawił  ofertę kierunków studiów w Panstwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Liczba i tematyka kierunków jest na tyle różnorodna, iż każdy znajdzie coś dla siebie - zaczynając od informatyki, poprzez filologię, aż po medycynę. Dodatkowo uczniowie dowiedzieli się o bogatym zapleczu logistycznym uczelni, współpracach zagranicznych, a także o programie stypendialnym, przyjaznym dla studentów.