logo

Drogi Absolwencie Szkoły Podstawowej,

16 lipca 2019 r. uruchamiamy nabór uzupełniający
do klas licealnych w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego.

Jeśli chcesz podjąć naukę w klasie

biologiczno-chemicznej z elementami dietetyki i treningu zdrowotnego
(rozszerzonej o ratownictwo medyczne)

lub

językowo-biznesowej z elementami dziennikarstwa i psychologii

przyjdź i złóż podanie wraz z oryginałami dokumentów
(świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty)

Stwórz z nami zgrany zespół - Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie.

 

Podania przyjmujemy w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku do godziny 1500

Zapraszamy :)

Drogi Uczniu,

czy wiesz, że od kilku lat w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego funkcjonuje system stypendialny?


Jeśli jesteś tegorocznym absolwentem Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum i podejmiesz naukę w naszej szkole możesz otrzymać comiesięczne stypendium w wysokości 120 złotych (wypłacane przez 10 miesięcy w pierwszym roku nauki)

Jak uzyskać stypendium?
Stypendium można uzyskać po podjęciu nauki w Zespole Szkół i uzyskaniu średniej ocen minimum 5,00 na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej


Oferujemy także wypłacane jednorazowo stypendium za wyniki w nauce.

Kto może otrzymać takie stypendium?
Każdy nasz uczeń, który na koniec I lub II półrocza uzyska średnią ocen minimum  4,75


Zostań stypendystą Chrobrego.

Zapraszamy :)

image003Zapraszamy do galerii zdjęć z uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Chrobrym.

fotografie: Magdalena Lupzig

Uczniowie klas VIII

 

Innowacja pedagogiczna Sprawni i zdrowi,

 

 

na mocy decyzji Rady Szkoły,

 

została rozszerzona o RATOWNICTWO!!!

 

Zapraszamy:)