logo

komunikat1W związku ze zmianą kalendarza szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 wynikającą z przesunięcia terminu ferii zimowych,  w Zespole Szkół w Niemodlinie został ustalony nowy termin dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
Zaplanowany termin dni wolnych na 4 i 5 stycznia 2021r. został zmieniony na 4 i 5 maja 2021r. (dni egzaminu maturalnego z j. polskiego i matematyki).
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie ze szkolnym planem pracy dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla uczniów jest również 6 maja 2021r. (dzień egzaminu maturalnego z j. angielskiego).

Pełna treść zarządzenia nr 03/2021 dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

Informacja 2Od 19 kwietnia uczniowie trzecich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
Zajęcia praktyczne uczniów klas pierwszych i drugich szkoły branżowej pozostają nadal zawieszone do 25 kwietnia 2021r.

Więcej informacji.

Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

17 maja 2021r. Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

rozpoczyna rekrutację do klas pierwszych

 

Liceum Ogólnokształcącego więcej informacji

klasa RATOWNICTWO MEDYCZNE

klasa SPOŁECZNA

 

Branżowej Szkoły I Stopnia więcej informacji

klasy WIELOZAWODOWE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM LUB NIEMIECKIM

 

oraz

 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych więcej informacji

 

Dołącz do Nas.

Twórz z nami nową szkolną rzeczywistość.

Zmieniajmy wspólnie dobre na lepsze, realizujmy nasze pasje i marzenia.

 Dlaczego z Nami możesz więcej?  >>>   film >>> kliknij

ulotka1 Easy Resize.com

 ulotka2 Easy Resize.com

 

Zmiany, zmiany...


Zespół Szkół poszerza ofertę edukacyjną.

Obok Liceum Ogólnokształcacego, Branżowej Szkoły I i II Stopnia

będzie prowadzone również kształcenie na poziomie podstawowym.

 

Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego w styczniu 2021r.

w Zespole Szkół powołano do życia nową szkołę -

Szkołę Podstawową Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.

 

26 lutego 2021r. rozpoczynamy rekrutację do klasy I szkoły podstawowej.

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA szkoła podstawowa

 

Poznaj nas i stań się częścią tego, co ważne.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu - kliknij

 

 

plakat rekrutacja sp 2021 2022 poprawione

Poniższe zgłoszenie wypełniają Rodzice uczniów aktualnych klas 1-7.

pdf download mZgłoszenie ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie

do Szkoły Podstawowej  Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie na rok szkolny 2021/2022


Druk dostępny jest również na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2, w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz sekretariacie Zespołu Szkół w Niemodlinie.

Wypełnione zgłoszenie prosimy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2 (ul. Szkolna 5) lub Zespołu Szkół (ul. Opolska 34)
w terminie do 15 maja 2021r.