logo

komunikat2Komunikat nr 2
Dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie

 

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele,

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i wytycznymi MEN od poniedziałku 19 października 2020r. dyrektor szkoły wprowadza hybrydową formę nauczania w Zespole Szkół.


19-23 października 2020r.


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Klasa I LOP –zajęcia stacjonarne w szkole
Klasa II LOP- zajęcia stacjonarne w szkole
Klasa II LO- zajęcia stacjonarne w szkole
Klasa III LO- zajęcia stacjonarne w szkole


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Klasa I BRP- zajęcia zdalne (uczniowie uczęszczają także na praktyki do pracodawców)
Klasa 2 BRP- zajęcia zdalne (uczniowie uczęszczają także na praktyki do pracodawców)
Klasa 2BR- zajęcia zdalne (uczniowie uczęszczają także na praktyki do pracodawców)
Klasa 3BR- UCZNIOWIE OBJĘCI SĄ KWARANTANNĄ, odbywają zajęcia zdalne UCZNIOWIE NIE UCZĘSZCZAJĄ NA PRAKTYKI!

WAŻNE
• Podczas zajęć zdalnych wszyscy uczniowie (także z klasy 3 BR na kwarantannie) realizują zajęcia lekcyjnie  zgodnie z tygodniowym planem zajęć z uwzględnieniem zastępstw.
• Proszę, by wszyscy uczniowie objęci nauczaniem zdalnym korzystali z e-dziennika, zakładki dotyczącej nauczania zdalnego na stronie szkoły i realizowali obowiązki szkolne systematycznie.
• Od 26- 30 października 2020r. na nauczanie na odległość przejdą uczniowie klas 1. i 2. Liceum Ogólnokształcącego.
• Uczniowie klasy 3 LO będą odbywać zajęcia w tylko trybie stacjonarnym (jak długo będzie to możliwe)
• Nauczyciele poprzez e-dziennik będą na bieżąco informować uczniów o formie zajęć.

W razie pytań proszę kontaktować się z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów lub sekretariatem szkoły.


Violetta Szczyrk
Dyrektor Zespołu Szkół

infoKomunikat nr 1
Dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie

W związku z potwierdzonym pozytywnym wynikiem badania na COVID-19 u jednej z uczennic naszej szkoły informuję, że po uzyskaniu pozytywnej opinii  od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu  oraz organu prowadzącego  uczniowie klasy 3 BR naszej szkoły:
•    od 16-23 października 2020r. zostają objęci  kwarantanną (wraz ze współmieszkańcami),
•    od 16-23 października 2020r. mają  zawieszone zajęcia  stacjonarne w szkole,
•    od 16-23 października 2020r.  będą kontynuować nauczanie szkolne w formie zdalnej.

Dyrektor szkoły informuje, że szczegółowe informacje związane z nauczaniem na odległość w klasie 3BR w dniach 20 (wtorek) i 21 (środa) października 2020r.  będą podane przez nauczycieli przedmiotów na e-dzienniku.

Proszę, by wszyscy uczniowie objęci nauczaniem zdalnym z klasy 3BR stosowali się do wytycznych i ustaleń nauczycieli.

Dyrektor Zespołu Szkół
Violetta Szczyrk

Office365 teams

Przypominamy!

Szkoła ma dostęp dla wszystkich uczniów i nauczycieli do pakietu Office 365 dla edukacji.

 

Strona logowania do Office 365:

portal.office.com


Login jest dostępny w e-dzienniku w module Uczeń NOWOŚĆ! zakładka: Dostęp do Office 365. W loginie po znaku @ należy wpisaćadres domeny: zschrobryniemodlin.onmicrosoft.com

Uwaga!
W razie wcześniejszego ukończenia szkoły i skreślenie z listy uczniów uczeń automatycznie traci dostęp do Office 365!

 

Instrukcja: Jak dodawać załączniki w widomościach na e-dzienniku.

 

 

Dla nowych uczniów:

Instrukcja pierwszego logowania

 

W razie kłopotów lub potrzeby zresetowania hasła należy zwrócić się do Pana Arkadiusza Lelka przez wiadomości w e-dzienniku.

DENZapraszamy do obejrzenia filmu z uroczystości ślubowania uczniów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego.

FILM

Klasa I LO14 października to dla nas szczególny dzień, czas podwójnego świętowania, gdyż oprócz Dnia Edukacji Narodowej obchodzimy również Dzień Ratownictwa Medycznego, powołany Ustawą z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Podczas dzisiejszego wydarzenia uczniowie klas pierwszych złożyli dziś Uroczyste Ślubowanie oraz otrzymali "Tarcze Chrobrego".

Z okazji Dnia Nauczyciela pragniemy serdecznie podziękować za trud podejmowanej na co dzień pięknej pracy w roli Nauczyciela oraz życzymy, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji.

Od września 2013 roku w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna "Ratownik Chrobry – sprawny i dobry", dlatego Dzień Ratownictwa Medycznego obchodzimy również w naszej szkole. Mimo, iż nasi uczniowie nie są jeszcze ratownikami, zawsze są gotowi nieść pomoc i ratować ludzkie życie, a także dzielić się zdobytą wiedzą z zakresu pierwszej pomocy.

Składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim ratownikom i ratowniczkom za każde uratowane życie, trud i poświęcenie oraz życzymy zdrowia, siły i wytrwałości.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z dzisiejszego wydarzenia.