logo

projekt1W roku szkolnym 2017/2018 w Branżowej Szkole I stopnia Zespołu Szkół w Niemodlinie realizowano projekt unijny „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1”. Partnerami projektu są m.in: RZPWE, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, realizację nadzoruje ZPO w Opolu. Wsparciem zostali objęci uczniowie klas I-III, którzy dobrowolnie przystąpili do projektu i w terminie złożyli stosowne deklaracje. W ramach projektu zrealizowano:
- zakup wyposażenia do Szkolnego Punktu Informacji i Kariery,
- 80 godzin zajęć z doradcą zawodowym,
- bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B dla 7 uczniów,
- zajęcia rozwijające kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy oraz tzw. wyprawkę zawodową  dla 8 uczniów   klasy I branżowej,
- wyjazdy na targi edukacyjne.

Irena Szamszur

"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą..."

 

Z żalem informujemy, że w dniu 25 czerwca 2018 r. zmarła nasza Droga Koleżanka Irena Szamszur. Pogrzeb odbędzie się w czwartek 28 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 w Tułowicach.

Stypendia
Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów, którym zostały przyznane stypendia, po ich odbiór w sekretariacie szkoły.

Egzamin poprawkowy
27.08.2018r. godzina 9.00 sala 45 – matematyka i chemia

27.08.2018r. godzina 9.00 sala 4 – język polski i geografia

28.08.2018r. godzina 9.00 sala 50 – język niemiecki, język angielski i EDB

29.08.2018r. godzina 8.30 sala 30 – fizyka