logo

informacja dla rodzicow22 czerwca 2021 r. o godz. 18.30 odbędzie się konferencja online Opolskiego Kuratora Oświaty, z udziałem przedstawicieli Podmiotu leczniczego, adresowanej do rodziców uczniów szkół podstawowych (w związku z włączeniem grupy nastolatków w wieku 12+ do programu szczepień) i ponadpodstawowych na temat programu szczepień nastolatków.

link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODE0N2NmMTktYTFiZi00ZmM5LWEwYWMtYmIxYjcwOWVkY2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215c96fbb-a7d3-4d5f-9f38-67ccbedad6ba%22%2c%22Oid%22%3a%2247a4b337-f8d4-47d8-835c-b90c5d25d58c%22%7d

W imieniu Opolskiego Kuratora Oświaty serdecznie zapraszam.

Pierwszy etap rekrutacji czyli wygenerowanie i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
kończy się 21 czerwca 2021r.

 

Ósmoklasisto,


podejmij naukę w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w klasach licealnych

 lub w Branżowej Szkole I stopnia.OFERTA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

lo rm optimizedlo s optimized

 

 OFERTA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

BR1

BR2

 

Zespół Szkół współpracuje z ok. 100 pracodawców.


Poznaj ofertę praktyk zawodowych dwóch  największych firm, z którymi współpracujemy!

br3 optimized

br4 optimized

 

Zespół Szkół - to Twój dobry wybór

image01Pierwsza wycieczka po powrocie do szkoły zaliczona.

Było pięknie.
Szczeliniec Wielki zachwyca.


Zapraszamy do galerii zdjęć.

image06Początek czerwca okazał się pracowity dla  grupy ratowników Chrobrego.
1. czerwca odwiedzili  Szkołę Podstawową nr 1 w Niemodlinie, 2. czerwca Szkołę Podstawową w Graczach, a 10. czerwca Szkołę Podstawową w Rogach.
W trakcie tych spotkań licealiści dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, które zdobywają w klasie o profilu "Ratownictwo medyczne", przeprowadzili pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaprezentowali między innymi zasady pomocy poszkodowanym w wypadku i zasady resuscytacji.

boisko 5Zaczynamy inwestycję

„Modernizacja boiska szkolnego,
terenów zielonych
oraz wjazdu przy Zespole Szkół
w Niemodlinie”


28 maja 2021r. dyrektor  Zespołu Szkół  podpisała umowę na wykonie inwestycji z firmą  Multisport 
na kwotę  2 297 318,34 zł, którą w całości
zabezpieczył organ prowadzący szkołę - Starostwo Powiatowe w Opolu.  


Uczniowie Zespołu Szkół od października będą mogli korzystać podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych  miedzy innymi z:

  • 200 m bieżni okrężnej;
  • 80 m bieżni prostej;
  • boiska  do gier zespołowych: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka.

Uczniowie będą mieli możliwość podczas lekcji wf  podjąć naukę gry w tenisa na profesjonalnym korcie- może odkryjemy kolejną Igę Świątek??
Do dyspozycji młodzieży będzie również boisko do badmintona czy skocznia do skoku w dal.

Powrót do szkoły od września dla uczniów naszych szkół na pewno będzie aktywny na  profesjonalnym boisku lekkoatletycznym.


Zapraszamy do obejrzenia wizualizacji inwestycji, a tegorocznych Ósmoklasistów do szkół w naszym Zespole.