logo

dyplomszkoladohymnu2020Nasza szkoła otrzymała podziękowanie za udział w akcji „Szkoła do hymnu”. W tegorocznej akcji wzięło udział 16 269 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju.

oposkie dla liceum 1Projekt „Opolskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża!” to propozycja samorządu województwa opolskiego, która ma poprawić dostępność  zdalnego nauczania ale przede wszystkim uatrakcyjnić edukację.

Projekt obejmuje wszystkich nauczycieli liceów zarówno publicznych, jak i prywatnych Do tego zostaną zorganizowane szkolenia w zakresie zdalnego nauczania. Do projektu zostaną włączeni również uczniowie, którzy będą mogli korzystać z przygotowanych przez nauczycieli e-zajęć. Każda szkoła otrzyma również kamery i niezbędny sprzęt do przygotowania wirtualnych lekcji. Projekt wart 8,1 mln złotych jest jedynym w Polsce, a możliwy jest do zrealizowania z funduszy unijnych w ramach przeciwdziałania COVID 19. Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła podkreśla, że jest to odpowiedź na sytuację szkół w ostatnich miesiącach, które zmuszone zostały do prowadzenie wirtualnych zajęć. – Robimy coś niekonwencjonalnego, nauczyciele zostają wyposażeni w nowe kompetencje, wiedzę i sprzęt. Edukacja musi być atrakcyjna – mówi marszałek dodając, że obecnie w województwie opolskim realizowany jest również projekt dla szkół zawodowych, który umożliwi podobną pomoc dla nauczycieli tego typu szkół.

W ramach projektu nasza szkoła otrzymała pierwszą partię sprzętu - 27 laptopów.

nau zd 1
Komunikat nr 5

Dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele,

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i wytycznymi MEN do 29 listopada br. dyrektor szkoły przedłuża zawieszenie zajęć stacjonarnych dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół. W wyżej wymienionym okresie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia  będą realizowali treści podstawy programowej w formie zdalnej ( z uwzględnieniem ewentualnych zastępstw), zgodnie ze szkolną procedurą działań w przypadku zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na  zdalny. Podstawową formą komunikacji podczas kształcenia na odległość  na linii uczeń-nauczyciel oraz rodzic jest aplikacja MS Teams i  e-dziennik. Wszystkie wymienione podmioty są zobligowane do systematycznego korzystania z informacji  zamieszczanych na tych nośnikach, szczególnie z e-dziennika w  modułach: widomości, zastępstwa, oceny i stosować się do zaleceń nauczycieli.

PRAKTYKI ZAWODOWE
    • Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

WAŻNE

    Na stronie szkoły do dyspozycji uczniów pozostają zakładki:
    • Nauczanie zdalne ( zamieszczono tam między innymi  plan i sposób konsultacji z nauczycielami)  
    • Psycholog (między innymi: praktyczne wskazówki, jak zorganizować sobie nauczanie na odległość- zachęcam do skorzystania)

   W razie pytań proszę kontaktować się z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów przez e-dziennik lub telefonicznie z sekretariatem szkoły.

Violetta Szczyrk
Dyrektor Zespołu Szkół

BohaterONJuż po raz trzeci nasza szkoła bierze udział w akcji BohaterON mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

W ramach akcji BohaterON uczniowie klasy 1 LO o profilu dziennikarskim przygotowali kartki dla Powstańców.

#włączhistorię #BohaterON