logo

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca 2021r.

godz. 900 - uczniowie klas LO oraz klas I-II BR

godz. 1000 - uczniowie klasy III BR

Uczniowie spotykają się z wychowawcami klas w wyznaczonych salach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Klasa I LOP - wych. mgr Małgorzata Dolak - sala  4
Klasa II LOP - wych. mgr Katarzyna  Drabik - sala  50
Klasa II LO - wych. mgr Agnieszka Rybicka - sala  29

Klasa I BRP - wych. mgr Katarzyna  Bernacka - sala 21
Klasa II BRP - wych. mgr Ryszard Donajski - sala  30
Klasa II BR - wych. mgr Joanna Jasińska - sala  23
Klasa III BR - wych. mgr Dorota Moździerska - sala  25

3Na zakończenie nauki w Branżowej Szkole I stopnia, 22 czerwca grupa uczniów przystąpiła do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Część praktyczna egzaminu odbędzie się na przełomie czerwca i lipca.

Za tegorocznych absolwentów Szkoły Branżowej trzymamy kciuki.

Powodzenia!!!

0516 czerwca uczniowie klasy 2 LOP z p. Katarzyną Drabik i p. Joanną Leskowicz uczestniczyli w wyjeździe do Opola. W planie wyjazdu znalazł się seans filmowy (nagrodzony dwoma Oscarami film "Sound of Metal") i wizyta w papugarni.

214 czerwca w budynku  Starostwa Powiatowego w Kluczborku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w VI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Żywności i Żywieniu, organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.

Nasza uczennica z klasy 2 LOP Julia Prochowska zajęła w nim II miejsce.

Oprócz dyplomu i drobnych upominków Julia otrzymała także zaświadczenie o zdobyciu dodatkowych punktów kwalifikujących ją na studia na Politechnice Opolskiej.

informacja dla rodzicow22 czerwca 2021 r. o godz. 18.30 odbędzie się konferencja online Opolskiego Kuratora Oświaty, z udziałem przedstawicieli Podmiotu leczniczego, adresowanej do rodziców uczniów szkół podstawowych (w związku z włączeniem grupy nastolatków w wieku 12+ do programu szczepień) i ponadpodstawowych na temat programu szczepień nastolatków.

link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODE0N2NmMTktYTFiZi00ZmM5LWEwYWMtYmIxYjcwOWVkY2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215c96fbb-a7d3-4d5f-9f38-67ccbedad6ba%22%2c%22Oid%22%3a%2247a4b337-f8d4-47d8-835c-b90c5d25d58c%22%7d

W imieniu Opolskiego Kuratora Oświaty serdecznie zapraszam.