logo

image001Czy pieniądze, bogactwo, majątek mogą przynieść prawdziwe szczęście? W świecie zdominowanym przez konsumpcjonizm i chęć posiadania odpowiedź na to pytanie okazuje się niezwykle ważna.

Warto rozmawiać już z najmłodszymi dziećmi, ale dorosły człowiek również powinien zatrzymać się i zastanowić co jest ważne w jego życiu!? Może to co mamy blisko i nie chcemy dostrzec!? Wraz z ubogim Staruszkiem oraz jego milutkimi zwierzątkami – Świnką, Kogucikiem i Myszką, poszukamy odpowiedzi na pytanie: czy lepiej jest mieć czy być?

dobry dzienW piątek obchodziliśmy w szkole Dzień Dobrych Wiadomości. Każda z klas otrzymała kopertę z życzeniami i 7 zadaniami. Zadania te, jak się okazało, to miłe słowa oraz drobne niespodzianki, jak "niepytajki" z matematyki czy długopisy i słodycze.

Dzień Dobrych Wiadomości to pierwsze z Nietypowych Świąt, jakie będą obchodzone w tym roku szkolnym. O tym, jakie będą kolejne można się dowiedzieć zaglądając na gazetkę na parterze, obok pokoju nauczycielskiego.

konkursWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie 

pn.: Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości

Organizatorem konkursu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, współorganizatorem – Międzynarodowe Targi Poznańskie, a Partnerem – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół średnich.

Informacja o wynikach naboru

Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

samodzielny referent

wybrana została: Pani Katarzyna Kieloch

UZASADNIENIE

Pani Katarzyna Kieloch spełnia wszystkie wymogi określone w „Ogłoszeniu o naborze” z dnia 20.08.2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze.

Posiada preferowane wykształcenie kierunkowe, w tym formalne wykształcenie ekonomiczne oraz długoletnie nieprzerwane doświadczenie w pracy z ludźmi – w ocenie Komisji Rekrutacyjnej – daje gwarancję właściwej realizacji zadań określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko samodzielnego referenta do księgowości w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.

Niemodlin, 13 września 2018 r.

Barbara Panecka


Informacja o wynikach I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wyżej wymienione stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: Korzanowska Dagmara, Kieloch Katarzyna, Choroszy Magdalena.


Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

samodzielny referent

Do pobrania:

1. Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

2. FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY - załącznik 1

3. OGŁOSZENIE O NABORZE - załącznik 2

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 07.09.2018 r. do godz. 10:00 pod adresem: sekretariat Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego, ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-samodzielny referent”