logo

Informacja o wynikach naboru

Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

samodzielny referent

wybrana została: Pani Katarzyna Kieloch

UZASADNIENIE

Pani Katarzyna Kieloch spełnia wszystkie wymogi określone w „Ogłoszeniu o naborze” z dnia 20.08.2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze.

Posiada preferowane wykształcenie kierunkowe, w tym formalne wykształcenie ekonomiczne oraz długoletnie nieprzerwane doświadczenie w pracy z ludźmi – w ocenie Komisji Rekrutacyjnej – daje gwarancję właściwej realizacji zadań określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko samodzielnego referenta do księgowości w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.

Niemodlin, 13 września 2018 r.

Barbara Panecka


Informacja o wynikach I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wyżej wymienione stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: Korzanowska Dagmara, Kieloch Katarzyna, Choroszy Magdalena.


Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

samodzielny referent

Do pobrania:

1. Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

2. FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY - załącznik 1

3. OGŁOSZENIE O NABORZE - załącznik 2

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 07.09.2018 r. do godz. 10:00 pod adresem: sekretariat Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego, ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-samodzielny referent”

 

rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 3 września 2018r. o godzinie 9:00.

Serdecznie zapraszamy:)

kiermaszW dniach 5 - 7 września 2018r. (środa, czwartek, piątek) organizowany będzie w szkole kiermasz podręczników dla klas Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Branżowej.

Wycenione i podpisane podręczniki proszę przynieść 3 lub 4 września do Biblioteki Szkolnej.