logo

Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie!

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce kontynuujemy nauczanie zdalne!

Dyrekcja Zespołu Szkół przypomina, że uczestniczenie młodzieży w zdalnym nauczaniu jest równoznaczne z uczęszczaniem do szkoły. Udział w zdalnych lekcjach, wykonywanie zadanych zadań, poleceń, ćwiczeń jest dla młodzieży OBOWIĄZKOWY i podlega OCENIE!!!! Proszę o aktywne śledzenie e-dziennika i regularny kontakt z nauczycielami w podany przez Nich sposób!!!! Informacje o zdalnym kształceniu pojawiają się także na naszej stronie internetowej w zakładce: Nauczanie zdalne.

W przypadku uczniów Branżowej Szkoły I. Stopnia obowiązkowe jest także uczestnictwo w turnusach dokształcających prowadzonych w formie zdalnej (każdorazowo o terminie i zasadach turnusu szkoła powiadamia zainteresowanych) – zaliczenie turnusu dokształcającego młodocianych jest jednym z warunków promocji do klasy programowo wyższej.

Sprostajmy wspólnie nietypowym wyzwaniom!!!

image0001Absolwenci liceum ogólnokształcącego 2019/2020!

Dziś dla Was wielki dzień – ukończyliście szkołę – za Wami kolejny etap edukacji.
W normalnych warunkach uroczyście żegnalibyśmy Was – my społeczność szkolna – Wasi nauczyciele,  pracownicy Szkoły i oczywiście Wasi koledzy – uczniowie młodszych klas  Zespołu Szkół. Niestety warunki nie są normalne. Wszystkim nam przyszło zetknąć się z nieznaną dotąd sytuacją. Musimy z nią sobie poradzić.

Przed Wami  nowe wyzwania, plany, marzenia!
Realizujcie je z powodzeniem, odwagą i radością!
Nie poddawajcie się!
Bądźcie otwarci na to, co przyniesie przyszłość!
Bądźcie zdrowi!
Bądźcie szczęśliwi!

Barbara Panecka – Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

 

Szkoła bez Was Uczniowie nie jest taka sama...

Trzymajcie się zdrowo i oby do szybkiego zobaczenia

Nauczyciele ZSNiemodlin

https://pl-pl.facebook.com/1385511185026772/videos/218502309412251/