logo

Office365 teams

Przypominamy!

Szkoła ma dostęp dla wszystkich uczniów i nauczycieli do pakietu Office 365 dla edukacji.

 

Strona logowania do Office 365:

portal.office.com


Login jest dostępny w e-dzienniku w module Uczeń NOWOŚĆ! zakładka: Dostęp do Office 365. W loginie po znaku @ należy wpisaćadres domeny: zschrobryniemodlin.onmicrosoft.com

Uwaga!
W razie wcześniejszego ukończenia szkoły i skreślenie z listy uczniów uczeń automatycznie traci dostęp do Office 365!

 

Instrukcja: Jak dodawać załączniki w widomościach na e-dzienniku.

 

 

Dla nowych uczniów:

Instrukcja pierwszego logowania

 

W razie kłopotów lub potrzeby zresetowania hasła należy zwrócić się do Pana Arkadiusza Lelka przez wiadomości w e-dzienniku.

znicz"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci"
Wisława Szymborska

Nadchodzi 1 listopada, wyjątkowy czas zadumy i refleksji nad ludzką egzystencją oraz jej nieuchronnym przemijaniem. Tego dnia obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych.
Każdego roku w tym czasie wybieramy się na cmentarz, porządkujemy groby naszych bliskich, którzy odeszli, zapalamy znicze, aby uczcić ich pamięć.
My, Społeczność Szkolna Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego, w szczególności łączymy się pamięcią ze zmarłymi pracownikami szkoły i nauczycielami, którzy mieli ogromny wkład w historię naszej placówki oraz wykształcili wielu młodych ludzi.

W tym roku, ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa, nie będziemy mieli możliwości odwiedzenia cmentarzy, dlatego, również z uwagi na nasze wspólne bezpieczeństwo, zachęcamy, aby uczcić pamięć swoich bliskich chwilą refleksji w domowym zaciszu.

wywiadowka onlineKomunikat nr 4
Dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie

 

Szanowni Rodzice,
zgodnie z Planem Pracy Szkoły w dniu 3 listopada 2020 r. odbędzie się spotkanie informacyjne z wychowawcami w formie online. Wychowawcy na e-dzienniku poinformują Państwa o szczegółach spotkania. Bardzo proszę, by wszyscy z Państwa, którzy zostaną  zaproszeni na spotkanie, wzięli w nim udział w celu uzyskania informacji o bieżącej sytuacji szkolnej swojego dziecka.


Z życzeniami zdrowia
Violetta Szczyrk
Dyrektor Zespołu Szkół

komunikatKomunikat nr 3
Dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele,

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i wytycznymi MEN od poniedziałku 26 października 2020r. do 8 listopada 2020r. dyrektor szkoły zawiesza stacjonarną formę zajęć lekcyjnych dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół.
W wyżej wymienionym okresie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia  będą realizowali treści podstawy programowej w formie zdalnej (z uwzględnieniem ewentualnych zastępstw), zgodnie ze szkolną procedurą- ustaleniami nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Podstawową formą komunikacji podczas kształcenia na odległość  na linii uczeń- nauczyciel- rodzic jest e-dziennik.
Wszystkie wymienione podmioty są zobligowane do systematycznego korzystania z informacji  zamieszczanych na tym nośniku- szczególnie w zakładkach: wiadomości, zastępstwa, oceny.
Uczniowie zobligowani są do stosowania się do zaleceń nauczycieli w czasie zdalnego nauczania.


WAŻNE

•    Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że w  okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

•    Na stronie szkoły oraz fb szkoły zamieszczono plan konsultacji z nauczycielami- proszę uczniów i rodziców do korzystania ze stworzonej możliwości.

•    Na stronie szkoły do dyspozycji uczniów pozostają zakładki: Nauczanie zdalne oraz  Psycholog

 

W razie pytań proszę kontaktować się z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów przez e-dziennik lub telefonicznie z sekretariatem szkoły.


Violetta Szczyrk
Dyrektor Zespołu Szkół

komunikat2Komunikat nr 2
Dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie

 

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele,

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i wytycznymi MEN od poniedziałku 19 października 2020r. dyrektor szkoły wprowadza hybrydową formę nauczania w Zespole Szkół.


19-23 października 2020r.


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Klasa I LOP –zajęcia stacjonarne w szkole
Klasa II LOP- zajęcia stacjonarne w szkole
Klasa II LO- zajęcia stacjonarne w szkole
Klasa III LO- zajęcia stacjonarne w szkole


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Klasa I BRP- zajęcia zdalne (uczniowie uczęszczają także na praktyki do pracodawców)
Klasa 2 BRP- zajęcia zdalne (uczniowie uczęszczają także na praktyki do pracodawców)
Klasa 2BR- zajęcia zdalne (uczniowie uczęszczają także na praktyki do pracodawców)
Klasa 3BR- UCZNIOWIE OBJĘCI SĄ KWARANTANNĄ, odbywają zajęcia zdalne UCZNIOWIE NIE UCZĘSZCZAJĄ NA PRAKTYKI!

WAŻNE
• Podczas zajęć zdalnych wszyscy uczniowie (także z klasy 3 BR na kwarantannie) realizują zajęcia lekcyjnie  zgodnie z tygodniowym planem zajęć z uwzględnieniem zastępstw.
• Proszę, by wszyscy uczniowie objęci nauczaniem zdalnym korzystali z e-dziennika, zakładki dotyczącej nauczania zdalnego na stronie szkoły i realizowali obowiązki szkolne systematycznie.
• Od 26- 30 października 2020r. na nauczanie na odległość przejdą uczniowie klas 1. i 2. Liceum Ogólnokształcącego.
• Uczniowie klasy 3 LO będą odbywać zajęcia w tylko trybie stacjonarnym (jak długo będzie to możliwe)
• Nauczyciele poprzez e-dziennik będą na bieżąco informować uczniów o formie zajęć.

W razie pytań proszę kontaktować się z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów lub sekretariatem szkoły.


Violetta Szczyrk
Dyrektor Zespołu Szkół