logo

chrobry logoKomunikat nr 7
Dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie

Informuję, że w okresie przerwy świąteczno- zimowej zajęcia szkolne nie będą się odbywały.


23 grudnia- 3 stycznia 2021r. - przerwa świąteczna

4 stycznia- 17 stycznia 2021r. - ferie zimowe

 

Violetta Szczyrk
Dyrektor Zespołu Szkół

 

 

image05Dzisiaj,  23 grudnia 2020r. zakończyły się działania w ramach akcji pomocowej dla pacjentów zaatakowanych przez wirus SARS-CoV-2.
Przez 36 dni społeczność lokalna gminy Niemodlin i miejscowości ościennych z życzliwością i otwartym sercem zaangażowała się w projekt, którego pomysłodawczynią była nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie- pani Jolanta Kamaryk.
W działania pomocowe w ramach akcji Pomocovi(d) zaangażowała się również społeczność Zespołu Szkół w Niemodlinie oraz inne instytucje oświatowe: SP1 w Niemodlinie, SP w Graczach, SP w Tułowicach,  Przedszkole w Graczach, Żłobek Elephant w Tułowicach oraz Przedszkole i Żłobek Muminkowa Chatka w Mechnicach.

Dzięki  wspólnym działaniom udało się zebrać znaczącą liczbę darów, które zostały rozdysponowane pomiędzy trzy instytucje, w których przebywali pacjenci doświadczeni COVID-19.

Licealiści z Chrobrego - Filip Szpringiel (3LO) i Gracjan Pękalski (3LO) zostali  stypendystami programu "Wspieramy najlepszych III"

Filip z wymaganych przedmiotów uzyskał średnią 6.0, a Gracjan podobnie wysoki wynik.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/uczennice, którzy/re, między innymi:

  • w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,90;
  • w roku szkolnym 2019/2020 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią nie niższą niż 4,70

07W Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie realizowany jest  projekt partnerski pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” (RPOP.09.02.02-16-0020/16) realizowany przez miasto Opole a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.
Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz większe powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Zakłada również wyposażenie uczniów szkół branżowych w kwalifikacje, kompetencje i umiejętności, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „zmiennym” rynku pracy.
W celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia pracy w zawodzie organizowane były zajęcia specjalistyczne, z wykorzystaniem innowacyjnych form przekazywania i utrwalania wiedzy. Szkoły były doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych.
Wsparciem byli objęci również nasi uczniowie z klas 2 i 3 szkół branżowych Organizowane były dla chętnych uczniów staże/praktyki. Była to młodzież posiadająca już wiedzę teoretyczną i praktyczną w swoim zawodzie. Dzięki dodatkowym stażom mogli zwiększyć swoją wiedzę i poszerzyć umiejętności. W roku szkolnym 2019/2020 troje uczniów z naszej szkoły realizowało staże u wybranych przez siebie pracodawców.