logo

 

ose   1

Nasza szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) otrzymała nowe łącze internetowe i 50 tabletów z mobilnym dosteopem do internetu.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to program dający szkołom z całej Polski dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej edukacji – kształtującej kompetencje cyfrowe i otwartej na nowoczesne technologie.

Program został zaprojektowany na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Cele programu OSE

  • Udostępnienie wszystkim szkołom szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu
  • Podnoszenie poziomu cyfrowych kompetencji uczniów i otwarcie ich na nowe technologie
  • Wspomaganie procesu kształcenia w szkołach poprzez umożliwienie dostępu do zasobów edukacyjnych
  • Promowanie zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych

W dniu dzisiejszym, tj. 14.12.2020r. Nasi uczniowie - Filp Szpringiel (3LO) i Julia Prochowska (2LOp) odebrali z rąk Pani dyrektor Violetty Szczyrk dyplom - Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W tym roku, z powodu pandemii nie zostało zorganizowane uroczyste wręczenie dyplomów, natomiast Pan premier Mateusz Morawiecki publicznie pogratulował wszystkim stypendystom.

Naszym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

plakatSpołeczność szkolna Zespołu Szkół w dniach 14-18 grudnia 2020 r. organizuje zbiórkę mającą na celu wsparcie Schroniska dla Zwierząt w Opolu.

Zbieramy:
- suchą karmę;
- konserwy dla zwierząt;
- akcesoria (np. miski, koce, zabawki)

Miejsce zbiórki:Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie - korytarz przy pokoju nauczycielskim
Termin:14.12.2020r. - 18.12.2020r.

 Dołącz do Nas

❗️Razem mamy ogromną moc❗️

 

 

ChroBrygada1Gdy wokół nas tyle podziałów, negatywnych emocji i "newsów", trzeba czasem wziąć sprawy w swoje ręce i odmienić ten stan rzeczy.
Tak zrobiła ChroBRYGADA! czyli grupa młodych ludzi o wielkich sercach!
Pierwszego grudnia młodzież Niemodlina w tym nasi uczniowie, oraz absolwenci "Chrobrego" postanowili zorganizować się
i przeznaczyć część swoich pieniędzy, aby wesprzeć akcję POMOCOVI(D) mającą na celu konkretne wsparcie opolskich szpitalach i niemodliński SZOZ.

Udało się zakupić bardzo dużo potrzebnych artykułów z pieniędzy, które młodzież uzbierała na swoje wyjazdy, oraz wsparcia kilku dobrych dusz pracujących z młodymi. Przede wszystkim to wspaniały dar serca!
Cała akcja dała też wiele radości!
Razem możemy zrobić dużo dobra.

Komunikat nr 6
Dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie

chrobry logoUczniowie, Rodzice, Nauczyciele,

na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 24 listopada 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021r. i  wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Niemodlinie nadal obowiązuje nauczanie na odległość.

Od 23 grudnia 2020r. do 3 stycznia 2021r. uczniów obowiązuje zimowa przerwa świąteczna i zajęcia na odległość nie będą prowadzone.
W wymienionym okresie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia  będą realizowali treści podstawy programowej w formie zdalnej (z uwzględnieniem ewentualnych zastępstw), zgodnie ze szkolną procedurą działań w przypadku zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalny.

Podstawową formą komunikacji podczas kształcenia na odległość  na linii uczeń- nauczyciel oraz rodzic jest aplikacja MS Teams i  e-dziennik. Wszystkie wymienione podmioty są zobligowane do systematycznego korzystania z informacji  zamieszczanych na tych nośnikach, szczególnie z e-dziennika w  modułach: widomości, zastępstwa, oceny i stosować się do zaleceń nauczycieli.

PRAKTYKI ZAWODOWE
•    Minister Edukacji Narodowej poinformował, że od 30 listopada 2020r. przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki
u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
 
WAŻNE
Na stronie szkoły do dyspozycji uczniów pozostają zakładki:

  • Nauczanie zdalne (zamieszczono tam między innymi  plan i sposób konsultacji z nauczycielami) 
  • Psycholog  (między innymi: praktyczne wskazówki, jak zorganizować sobie nauczanie na odległość- zachęcam do skorzystania)

W razie pytań proszę kontaktować się z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów przez e-dziennik lub telefonicznie z sekretariatem szkoły.

Violetta Szczyrk
Dyrektor Zespołu Szkół