logo

komunikat1WAŻNA INFORMACJA DLA UCZNIÓW SZKOŁY BRANŻOWEJ!!!

Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

egzaminy poprawkoweEgzaminy poprawkowe – sierpień 2020r.

25.08.2020r. (wtorek) godzina 900 – sala nr 4: język polski i matematyka
26.08.2020r. (środa) godzina 900 – sala nr 50: biologia
26.08.2020r. (środa)  godzina 1030 -  sala gimnastyczna i boisko szkolne: wychowanie fizyczne

kartka z kalendarzaDrodzy Uczniowie!

W związku z trwającym stanem epidemii w naszym kraju, zakończenie roku szkolnego 2019/2020 będzie przebiegało w innej niż zawsze formie.

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się wirusa, nie przewidujemy uroczystego zakończenia na sali gimnastycznej dla wszystkich uczniów.

W dniu 26 czerwca 2020r. rozdanie świadectw  przez wychowawców odbędzie się w ustalonych godzinach, w wyznaczonych salach  z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Uczniowie odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki.

ZUSlogoII wojewódzki etap Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” został przeprowadzony on-line 19 czerwca 2020r.

Nasi licealiści w składzie:
Ines Duda (1LO)
Filip Szpringiel (2LO)
Grzegorz Zwarycz (2LO)
w ciągu 30 minut musieli odpowiedzieć na 25 pytań wielokrotnego wyboru.
Pytania dotyczyły całego obszaru ubezpieczeń społecznych – od zasiłków po emerytury i zasady rozliczeń z ZUS.

Naszym półfinalistom gratulujemy znalezienia się w gronie najlepszych drużyn szkół z województwa opolskiego.