logo

Jankowska HelenaZ głębokim żalem, zawiadamiamy o tym, że nie żyje Pani Helena Jankowska wieloletnia nauczycielka języka polskiego i wychowawca młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.

Nasze myśli i serca wypełnia wielki smutek. Łączymy się w bólu z rodziną Pani Profesor, a w szczególności z Panią wicedyrektor Elżbietą Woźniak - córką zmarłej.

Pani Profesor Helena Jankowska urodziła się 16 kwietnia 1931 roku we Frysztaku w powiecie krośnieńskim w województwie rzeszowskim. Ukończyła szkołę powszechną 7-klasową, a następnie Gimnazjum w Przemyślu. W 1949 r. została absolwentką Liceum Humanistycznego w Strzyżowie. W latach 1949-1952 studiowała filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Po ukończeniu studiów została skierowana nakazem pracy na Opolszczyznę i podjęła pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Niemodlinie. Przez wiele lat była nauczycielem języka polskiego, wychowawcą młodzieży i prowadziła bibliotekę szkolną. Była animatorką życia artystycznego młodzieży prowadząc szkolny teatrzyk oraz przygotowując młodzież do udziału w konkursach recytatorskich i szkolnych akademiach. Za swoją pracę dydaktyczną i wychowawczą została uhonorowana wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami: Złoty Krzyż Zasługi (1975), Nagrodą „Zasłużonemu Opolszczyźnie” (1975 i 1976), Nagrodą Ministra Oświaty (1961), Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania (1975), Nagrodą Kuratora (1957 i 1958). Przeszła na emeryturę w 1985 roku, pracując jeszcze na części etatu do 1990 roku. Przepracowała w naszej szkole 48 lat.
W pamięci absolwentów zachowała się jako wzór nauczyciela, wychowawcy i przyjaciela młodzieży.

zniczeUroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 22 marca o godzinie 14.00 na Cmentarzu w Niemodlinie