logo

KZRP 3 W naszej szkole rusza realizowany przez miasto Opole partnerski projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Kształcenie zawodowe na rynku pracy -3". 

Projekt skierowany jest do uczniów szkoł zawodowych.

Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz większe powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Zakłada również wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, kompetencje i umiejętności, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „zmiennym” rynku pracy.

Rodzice, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektor Sanitarny zwraca się do Państwa  w sprawie zapewnienia bezpieczeńśtwa dzieciom przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

Do pobrania:

  1. LIST
  2. Informacje na stronie MEN
  3. Informacje na temat szczepień na stronie GIS

 

 

Wykaz zajęć pozalekcyjnych

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie 2018/2019

POBIERZ

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

w celu usprawnienia procesu informowania o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 przekazuję w załączeniu specjalny plakat przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Niektórzy z Państwa mogli go już wcześniej otrzymać od swojego kuratora oświaty. Uprzejmie proszę, aby plakat został umieszczony w widocznym miejscu i był dostępny dla grupy uczniów zainteresowanych przyszłoroczną rekrutacją.