logo

 

Rok szkolny 2019/2020

Data Godzina Uwagi
 10.09.2019r.  16:00

Spotkanie organizacyjne: 

  • we wszystkich klasach: regulamin oceniania, wymagania programowe, informacja o pracy pedagoga, uzupełnienie klasowych rad rodziców, informacja o ubezpieczeniach, zebranie istotnych informacji o dzieciach wymagających szczególnej troski medycznej, sprawy związane z pomocą psychologiczno – pedagogiczną, informacja o obiadach, sprawy związane z RODO, deklaracje dotyczące wdż, ew. uczestnictwo w lekcjach religii.
  • w klasach pierwszych: wybór klasowych rad rodziców, ubezpieczenie, sprawy bieżące.
  • w klasach ostatnich i drugich: informacja o egzaminach zewnętrznych
 19.11.2019r.  16:00  Zabranie informacyjne
 14.01.2020r.  16:00  „Otwarte drzwi” – informacja o ocenach na pierwsze półrocze
 24.03.2020r.  16:00  „Otwarte drzwi” dla klasy IIILO + zebranie informacyjne dla pozostałych klas
 26.05.2020r.  16:00  „Otwarte drzwi” – informacja o ocenach rocznych

 

Ewentualne spotkania doraźne według potrzeb po uzgodnieniu terminu.

 

 

Przydział sal i innych obowiązków 2019/2020

 

Po raz kolejny Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ogłasza nabór do Nagród i Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego. Jak co roku, podczas Regionalnego Święta Edukacji w październiku br., marszałek województwa  wyróżni nagrodami  i stypendiami najzdolniejszych i najaktywniejszych uczestników procesu edukacji.

KZRP 3 W naszej szkole rusza realizowany przez miasto Opole partnerski projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Kształcenie zawodowe na rynku pracy -3". 

Projekt skierowany jest do uczniów szkoł zawodowych.

Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz większe powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Zakłada również wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, kompetencje i umiejętności, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „zmiennym” rynku pracy.