logo

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055) zapraszamy na kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności turystyka piesza górska skierowany do nauczycieli i pracowników pedagogicznych, prowadzących wycieczki górskie.
 
TERMIN: 02.-03. marzec 2019r. (sobota-niedziela)
MIEJSCE: Bielsko-Biała
OBSZAR: Beskid Mały

Koszt: 340,00zł/osoba

Szczegóły i program kursu znajdują się tu: http://ttpik.pl/kurs-instruktora-turystyki-kwalifikowanej/33-instruktor-turystyki-kwalifikowanej-turystyka-piesza-gorska
Zgłoszenie na kurs można przesłać poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: http://ttpik.pl/kursy-i-szkolenia/formularz-zgloszeniowy

Podstawa prawa (Dz.U. 2018 poz. 1055):
Zgodnie z  § 9. 1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
2. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.
3. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w §4 ust. 1 pkt 3, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.

Specjalistyczna wycieczka krajoznawczo-turystyczna została zdefiniowana w uzasadnieniu do rozporządzenia jako wycieczka turystyki kwalifikowanej, np. wycieczka rowerowa, piesza górska czy spływ kajakowy. Nauczyciele szkół gimnazjalnych do ich wygaszenia stosują "stare" rozporządzenie, gdzie wymagane jest tylko posiadanie uprawnień przez kierownika imprezy turystyki kwalifikowanej. W przypadku pozostałych szkół (podstawowa, średnia) oraz innych placówek oświatowych zastosowanie ma nowe rozporządzenie, czyli kierownik oraz każdy opiekun ma posiadać udokumentowane kwalifikacje - o sposobie udokumentowanie decyduje dyrektor szkoły (placówki).

Prosimy o przekazanie niniejszej informacji pracownikom Państwa instytucji, zajmującym się organizacją turystyki i rekreacji dla dzieci i młodzieży.

Pozdrawiam,
Agnieszka Ponikiewska
Koordynator Biura Projektów
tel. 606 314 661
www.ttpik.pl

Izba Administracji Skarbowej w Opolu zaprasza do wzięcia udziału w akcji informacyjno-edukacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową dotyczącą nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych pod nazwą „Hazard? Nie, dziękuję”, skierowaną do uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji (dokument pdf)

 

 

Zainteresowanych spotkaniami w szkole prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Barbara Popowicz

główny specjalista

Wieloosobowe Stanowisko Obsługi Klienta

i Komunikacji Zewnętrznej
Izba Administracji Skarbowej w Opolu

 

    Szanowni Państwo Dyrektorzy,

    

    dziś podpisałam „Deklarację na rzecz edukacji przyszłości”. Dokument to apel o podjęcie wspólnych działań na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty.

     

    W deklaracji zobowiązuję się m.in. do rozszerzenia dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych oraz do wprowadzenia dodatkowego świadczenia dla nauczycieli stażystów. Nowe rozwiązania finansowe dla nauczycieli to efekt konsekwentnie realizowanej polityki polskiego rządu, a także odpowiedź na postulaty zgłaszane przez stronę związkową.

     

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055) zapraszamy na kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności turystyka piesza górska skierowany do nauczycieli i pracowników pedagogicznych, prowadzących wycieczki górskie.

 
Zgodnie z  § 9. 1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
2. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.
3. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w §4 ust. 1 pkt 3, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.

Specjalistyczna wycieczka krajoznawczo-turystyczna została zdefiniowana jako wycieczka turystyki kwalifikowanej, np. wycieczka rowerowa, piesza górska czy spływ kajakowy.
Nauczyciele szkół gimnazjalnych do ich wygaszenia stosują "stare" rozporządzenie, gdzie wymagane jest tylko posiadanie uprawnień przez kierownika imprezy turystyki kwalifikowanej. W przypadku pozostałych szkół (podstawowa, średnia) oraz innych placówek oświatowych zastosowanie ma nowe rozporządzenie, czyli kierownik oraz każdy opiekun ma posiadać udokumentowane kwalifikacje - o sposobie udokumentowanie decyduje dyrektor szkoły.

TERMIN: 02.-03. luty 2019r. (sobota-niedziela)
MIEJSCE: Bielsko-Biała
OBSZAR: Beskid Mały

TERMIN: 02.-03. marzec 2019r. (sobota-niedziela)
MIEJSCE: Bielsko-Biała
OBSZAR: Beskid Mały
 
TERMIN: 09.-10. marzec (sobota-niedziela)
MIEJSCE: Lasocin (gm. Pieszyce, woj. dolnośląskie)
OBSZAR: Góry Sowie
 
Koszt: 340,00zł/osoba


Szczegóły znajdują się tu: http://ttpik.pl/kurs-instruktora-turystyki-kwalifikowanej/33-instruktor-turystyki-kwalifikowanej-turystyka-piesza-gorska
Zgłoszenie na kurs można przesłać poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: http://ttpik.pl/kursy-i-szkolenia/formularz-zgloszeniowy

Podkategorie