logo

Możliwe ścieżki kształcenia.


Poniższy schemat dotyczy absolwentów gimnazjum od 1 września 2017r., 1 września 2018r., 1 września 2019r.

schemat gimnazjum
Poniższy schemat dotyczy absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019r.

schemat SP