logo

    Szanowni Państwo Dyrektorzy,

    

    dziś podpisałam „Deklarację na rzecz edukacji przyszłości”. Dokument to apel o podjęcie wspólnych działań na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty.

     

    W deklaracji zobowiązuję się m.in. do rozszerzenia dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych oraz do wprowadzenia dodatkowego świadczenia dla nauczycieli stażystów. Nowe rozwiązania finansowe dla nauczycieli to efekt konsekwentnie realizowanej polityki polskiego rządu, a także odpowiedź na postulaty zgłaszane przez stronę związkową.

     

    Uprzejmie proszę o udostępnienie deklaracji nauczycielom z Państwa szkoły. Zależy mi, aby wszyscy nauczyciele byli odpowiednio poinformowani o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

     

    Z wyrazami szacunku

    Anna Zalewska

    Minister Edukacji Narodowej

     

    Załączniki:

    Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości w wersji pdf

    Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości w wersji word