logo

INFORMACJE OGÓLNE
 
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 będzie się odbywała w systemie elektronicznym.
www.opolskie.edu.com.pl
 
Dla uczniów składających dokumenty do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w  Niemodlinie od 13 maja 2019r. uruchomiony będzie

punkt rekrutacyjny w Bibliotece szkolnej
otwarty codziennie od godz. 800 do godz. 1500
we wtorki do godz. 1700

Potrzebujesz pomocy?  Przyjdź, pomożemy w  założeniu konta, wygenerowaniu elektronicznej wersji podania, wydrukujemy podanie. 

 
OFERTA EDUKACYJNA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy następujące klasy:

klasa A – RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
innowacja „Ratownik Chrobry – sprawny i dobry” realizowana we współpracy z PWSZ w Nysie.

Przewidywane rozszerzenia z języka angielskiego, biologii i chemii.
Możliwość wyboru drugiego języka obcego (niemiecki, francuski) - poziom podstawowy

Dodatkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne z ratownictwa prowadzone przez studentów
i pracowników PWSZ w Nysie, pracowników Straży Pożarnej, nauka pływania z elementami ratownictwa, dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego i biologii.

 
klasa B – JĘZYKOWO-BIZNESOWA Z WYBRANYMI ELEMENTAMI PRAWA
innowacja „ English Through The World Of Business”    

Przewidywane rozszerzenia z języka angielskiego, geografii i historii.
Możliwość wyboru drugiego języka obcego (niemiecki, francuski) - poziom podstawowy

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego z elementami Business English, podstaw przedsiębiorczości i elementów prawa.
 
Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
Dla kandydatów do klasy I A: język polski, matematyka, biologia i do wyboru chemia lub EDB
Dla kandydatów do klasy I B: język polski, matematyka, język obcy i do wyboru geografia lub historia

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły potwierdza w terminie od 11 lipca do 15 lipca 2019r.  wolę podjęcia nauki w szkole składając oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie dostarczył wcześniej oryginałów dokumentów.

Pobierz: Terminarz rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego