logo

INFORMACJE OGÓLNE

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 będzie się odbywała w systemie elektronicznym.
www.opolskie.edu.com.pl

Dla uczniów składających dokumenty do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w  Niemodlinie od 13 maja 2019r. uruchomiony będzie

punkt rekrutacyjny w Bibliotece szkolnej
otwarty codziennie od godz. 800 do godz. 1500
we wtorki do godz. 1700

Potrzebujesz pomocy?  Przyjdź, pomożemy w  założeniu konta, wygenerowaniu elektronicznej wersji podania, wydrukujemy podanie. 


OFERTA EDUKACYJNA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy następujące klasy:

klasa A – KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA  Z ELEMENTAMI DIETETYKI I TRENINGU ZDROWOTNEGO
innowacja „Sprawni i zdrowi”

Przewidywane rozszerzenia z biologii, chemii, języka angielskiego.
Możliwość wyboru drugiego języka obcego (niemiecki, francuski) - poziom podstawowy

Dodatkowe zajęcia z podstaw dietetyki, zajęcia praktyczne z planowania i przygotowywania zdrowych posiłków, program rozwoju sprawności fizycznej i dbałości
o zdrowie poprzez indywidualny trening zdrowotny, pływanie, fitness, siłownia, zajęcia terenowe

 
klasa B – JĘZYKOWO-BIZNESOWA Z ELEMENTAMI DZIENNIKARSTWA I PSYCHOLOGII
innowacja „ English Through The World Of Business, Media And Psychology”    

Przewidywane rozszerzenia z historii, geografii, języka angielskiego.
Możliwość wyboru drugiego języka obcego (niemiecki, francuski) - poziom podstawowy

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego z elementami Business English, dziennikarstwa, elementów psychologii wpływu społecznego.

 
Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
Dla kandydatów do klasy I A: język polski, matematyka, biologia i do wyboru chemia lub EDB
Dla kandydatów do klasy I B: język polski, matematyka, język obcy i do wyboru geografia lub historia

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły potwierdza w terminie od 11 lipca do 15 lipca 2019r.  wolę podjęcia nauki w szkole składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie dostarczył wcześniej oryginałów dokumentów.