logo

Dyrektor Zespołu Szkół zawiadamia, że w przypadku podjęcia akcji strajkowej przez nauczycieli w naszej placówce od 08.04.2019 r. zapewniamy opiekę i nadzór nad bezpieczeństwem młodzieży.


Dyrektor dopuszcza możliwość realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych według zmienionego planu pracy oraz w oddziałach łączonych.


Barbara Panecka
dyrektor szkoły