logo

Drogi Absolwencie Szkoły Podstawowej,

16 lipca 2019 r. uruchamiamy nabór uzupełniający
do klas licealnych w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego.

Jeśli chcesz podjąć naukę w klasie

biologiczno-chemicznej z elementami dietetyki i treningu zdrowotnego
(rozszerzonej o ratownictwo medyczne)

lub

językowo-biznesowej z elementami dziennikarstwa i psychologii

przyjdź i złóż podanie wraz z oryginałami dokumentów
(świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty)

Stwórz z nami zgrany zespół - Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie.

 

Podania przyjmujemy w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku do godziny 1500

Zapraszamy :)