logo

Drogi Uczniu,

czy wiesz, że od kilku lat w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego funkcjonuje system stypendialny?


Jeśli jesteś tegorocznym absolwentem Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum i podejmiesz naukę w naszej szkole możesz otrzymać comiesięczne stypendium w wysokości 120 złotych (wypłacane przez 10 miesięcy w pierwszym roku nauki)

Jak uzyskać stypendium?
Stypendium można uzyskać po podjęciu nauki w Zespole Szkół i uzyskaniu średniej ocen minimum 5,00 na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej


Oferujemy także wypłacane jednorazowo stypendium za wyniki w nauce.

Kto może otrzymać takie stypendium?
Każdy nasz uczeń, który na koniec I lub II półrocza uzyska średnią ocen minimum  4,75


Zostań stypendystą Chrobrego.

Zapraszamy :)