logo

Przydział sal i innych obowiązków 2019/2020

 

Imię i nazwisko nauczyciela:  
Katarzyna Bernacka IIIBR + sala gimnastyczna, siłownia
Maria Dawidziak sala 17
Małgorzata Dolak sale: 4 i 21
Ryszard Donajski IBRP + sala gimnastyczna, siłownia
Katarzyna Drabik ILOP + sala 50+kronika
Joanna Jasińska IBR + sala 45
Jacek Jasiński
Dorota Kożuch sala 23 + pokój nauczycielski
Arkadiusz Lelek biblioteka + pracownie komputerowe
Joanna Leskowicz IILO + sala 27
Dorota Moździerska IIBR + sala 25 + sala 24
Joanna Moździerska-Drobisz sala 43
Beata Oleksa sala 48
ks. Jan Pander sala 2
dyr. Barbara Panecka
Agnieszka Rybicka ILO + sala 29
Katarzyna Siomka sala 30
Ewa Skura-Prajel IIILO + sala 28+sala 41
Agnieszka Tracz biblioteka
Tomasz Wajda gabinet pedagoga + sprzęt nagłaśniający + kontakty z pracodawcami
Katarzyna Wesoła sala 51
Katarzyna Ziemba sala 39