logo

20190902 0919562 września 2019r. spotkaliśmy się na inauguracji nowego roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się krótkim programem artystycznym. Piosenki zaśpiewała dla nas uczennica klasy I LO - Dagmara Soja. Następnie ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych. Po tym symbolicznym przyjęciu pierwszych roczników w poczet uczniów Zespołu Szkół głos zabrali: dyrektor p. Barbara Panecka, radna i nauczycielka w naszej szkole - p. Ewa Skura-Prajel oraz radny powiatu opolskiego - p. Kazimierz Górski.