logo

Ogłaszamy VIII edycję konkursu Wartościowa Wycieczka Szkolna!

O KONKURSIE I NASZYCH WARTOŚCIACH

Celem konkursu jest uhonorowanie aktywnych nauczycieli zaangażowanych w organizację wyjazdów dla swoich uczniów. Pragniemy docenić pracę jaką wkładają, a także wielką odpowiedzialność jaką ponoszą. Szczególnie teraz zauważamy potrzebę docenienia nauczycieli w tak jakże trudnym dla nich okresie.
Poprzez konkurs chcemy też przekonywać, że wyjazdy mogą być wartościowym uzupełnieniem nauki w szkole i pozytywnie wpływają na rozwój młodzieży. Konkurs ma na celu również wymianę doświadczeń między nauczycielami.

PRZEBIEG KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursu należy wypełnić formularz online z informacjami na temat przeprowadzonej wycieczki. Konkurs kierowany jest do nauczycieli szkół publicznych i niepublicznych, którzy zorganizowali wyjazd dla młodzieży w terminie od 3 września 2018 do 19 czerwca 2019 r.
Formularz składa się z pytań otwartych i zamkniętych.

Termin przyjmowania zgłoszeń trwał od 19 sierpnia 2019 do 26 września 2019 roku.
Link do FORMULARZA: https://wycieczkiszkolne.atas.pl/wws?view=form