logo

1W dniu 23 stycznia br. nasi uczniowie - członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin - uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Z uwagą przysłuchiwali się dyskusji dotyczących bieżących spraw gminy, m.in. projektu pn.: "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Niemodlin" oraz sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemodlin. Członkowie MRG zasygnalizowali również problemy dotyczące bezpieczeństwa pieszych na przejściach. Nasze spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie z panią Burmistrz Dorotą Koncewicz, Przewodniczącym Rady Miejskiej Bartoszem Wajmanem oraz Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Trzmielewskim.