logo

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od dnia 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. (z uwzględnieniem przerwy świątecznej)  wszystkich uczniów obowiązuje edukacja na odległość.

Nauczyciele są dostępni dla uczniów i rodziców poprzez e-dziennik i pocztę elektroniczną wg planu konsultacji.

Zajęcia będa odbywały się według zmienionego planu lekcji.

PLAN LEKCJI - pobierz