logo

Office365 teams

Przypominamy!

Szkoła ma dostęp dla wszystkich uczniów i nauczycieli do pakietu Office 365 dla edukacji.

 

Strona logowania do Office 365:

portal.office.com


Login jest dostępny w e-dzienniku w module Uczeń NOWOŚĆ! zakładka: Dostęp do Office 365. W loginie po znaku @ należy wpisaćadres domeny: zschrobryniemodlin.onmicrosoft.com

Uwaga!
W razie wcześniejszego ukończenia szkoły i skreślenie z listy uczniów uczeń automatycznie traci dostęp do Office 365!

 

Instrukcja: Jak dodawać załączniki w widomościach na e-dzienniku.

 

 

Dla nowych uczniów:

Instrukcja pierwszego logowania

 

W razie kłopotów lub potrzeby zresetowania hasła należy zwrócić się do Pana Arkadiusza Lelka przez wiadomości w e-dzienniku.