logo

infoKomunikat nr 1
Dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie

W związku z potwierdzonym pozytywnym wynikiem badania na COVID-19 u jednej z uczennic naszej szkoły informuję, że po uzyskaniu pozytywnej opinii  od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu  oraz organu prowadzącego  uczniowie klasy 3 BR naszej szkoły:
•    od 16-23 października 2020r. zostają objęci  kwarantanną (wraz ze współmieszkańcami),
•    od 16-23 października 2020r. mają  zawieszone zajęcia  stacjonarne w szkole,
•    od 16-23 października 2020r.  będą kontynuować nauczanie szkolne w formie zdalnej.

Dyrektor szkoły informuje, że szczegółowe informacje związane z nauczaniem na odległość w klasie 3BR w dniach 20 (wtorek) i 21 (środa) października 2020r.  będą podane przez nauczycieli przedmiotów na e-dzienniku.

Proszę, by wszyscy uczniowie objęci nauczaniem zdalnym z klasy 3BR stosowali się do wytycznych i ustaleń nauczycieli.

Dyrektor Zespołu Szkół
Violetta Szczyrk