logo

Fizyka

Lekcje fizyki podczas nauczania zdalnego będą odbywac się na platformie Microsoft Teams zgodnie z planem lekcji.

Geografia

Materiał z geografii zostanie przekazany za pośrednictwem strony internetowej szkoły. 

Proszę o uzupełnienie karty powtórzeniowej z geografii (lub zapisanie odpowiedzi w zeszycie) i przyniesienie na kolejną lekcję, tj. 27.10.br.

Język angielski

Nauczyciel będzie się kontaktował z uczniami poprzez e-dziennik.

Język polski

Lecje zdalne 20 i 23.10 2020 r.

Matematyka

Lekcja zdalna 20.10.2020 r.

Lekcja zdalna 23.10.2020 r.

Wychowanie fizyczne

Wejdź w link, oglądnij film i wykonaj przedstawioną w nim tabatę. Wypisz na kartce ćwiczenia zawarte w tabacie i przygotuj się do przedstawienia ich na zajeciach wf.  https://ewf.h1.pl/student/?token=alDqqEcL4EfHCMDU0XasaivhSNKCBdCjdaOjmawKxtilwpenKg