logo

Język angielski

Nauczyciel będzie się kontaktował z uczniami poprzez e-dziennik.

Język polski

Lekcje zdalne 21 i 23.10.2020 r.

Matematyka

Lekcja zdalna 20.10.2020 r.

Wychowanie fizyczne

Wejdź w link, oglądnij film i wykonaj przedstawioną w nim tabatę. Wypisz na kartce ćwiczenia zawarte w tabacie i przygotuj się do przedstawienia ich na zajeciach wf.  https://ewf.h1.pl/student/?token=alDqqEcL4EfHCMDU0XasaivhSNKCBdCjdaOjmawKxtilwpenKg