logo

Język angielski

Nauczyciel będzie się kontaktował z uczniami poprzez e-dziennik

Język polski

Lekcja zdalna 21.10.2020 r.

Matematyka

Lekcja zdalna 21.10.2020 r.

Wiedza o społeczeństwie

Lekcja zdalna - 21.10.2020 r.

Wychowanie fizyczne

Wejdź w link, oglądnij film i wykonaj przedstawioną w nim tabatę. Wypisz na kartce ćwiczenia zawarte w tabacie i przygotuj się do przedstawienia ich na zajeciach wf. https://ewf.h1.pl/student/?token=q11sDmai4zJrm5G7LA3oqXqNTDKJv7RpeBn1VYwMBvEtwu5049