logo

BohaterONJuż po raz trzeci nasza szkoła bierze udział w akcji BohaterON mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

W ramach akcji BohaterON uczniowie klasy 1 LO o profilu dziennikarskim przygotowali kartki dla Powstańców.

#włączhistorię #BohaterON