logo

Licealiści z Chrobrego - Filip Szpringiel (3LO) i Gracjan Pękalski (3LO) zostali  stypendystami programu "Wspieramy najlepszych III"

Filip z wymaganych przedmiotów uzyskał średnią 6.0, a Gracjan podobnie wysoki wynik.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/uczennice, którzy/re, między innymi:

  • w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,90;
  • w roku szkolnym 2019/2020 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią nie niższą niż 4,70

Naszym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

StypendystaStypendysta