logo

Dyrektorzy:

Zbigniew Kieresiński

luty 1946 - listopad 1948

Marian Delawski

listopad 1948 - sierpień 1949

Stanisław Malinowski

wrzesień 1949 - czerwiec 1958

Igor Dołęga Kozierowski

wrzesień 1951 - sierpień 1953

Henryk Jankowski

wrzesień 1953 - maj 1966

Paweł Lelonek

wrzesień 1966 - czerwiec 1984

Jan Kwarciany

lipiec 1984 - sierpień 2002

Jacek Jasiński

wrzesień 2002 - sierpień 2003

Barbara Panecka

wrzesień 2003 - nadal

Wicedyrektorzy:

 Kazimierz Uryga  wrzesień 1972 - sierpień 1976
 Czesław Paszkowski  wrzesień 1976 - luty 1977
 Marian Święch  luty 1977 - sierpień 1984
 Adam Skorus  wrzesień 1984 - sierpień 1991
 Urszula Berdowska  wrzesień 1980 - sierpień 2003
 Jacek Jasiński  wrzesień 2003 -
 Elżbieta Woźniak  wrzesień 2003 - nadal