logo

1Po raz kolejny uczniowie klas licealnych Zespołu Szkół im. B. Chrobrego z klas: pierwszej, drugich oraz część uczniów klasy trzeciej wzięli udział w projekcie LEKCJE Z TEMIDĄ.
W czasie spotkania z prawnikiem - Panią Katarzyną Grajcar została uczniom przybliżona tematyka związana z historią prawa, podstawowymi zasadami prawa, naukami prawnymi, praktycznymi aspektami funkcjonowania prawa na co dzień, np. prawa konsumenckiego. Przytaczane w trakcie zajęć liczne przykłady oraz prezentacje zdecydowanie ułatwiły zrozumienie obowiązujących przepisów prawnych. Poznaliśmy też strony i adresy internetowe, gdzie możemy uzyskać informacje lub porady prawne.