logo

214 czerwca w budynku  Starostwa Powiatowego w Kluczborku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w VI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Żywności i Żywieniu, organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.

Nasza uczennica z klasy 2 LOP Julia Prochowska zajęła w nim II miejsce.

Oprócz dyplomu i drobnych upominków Julia otrzymała także zaświadczenie o zdobyciu dodatkowych punktów kwalifikujących ją na studia na Politechnice Opolskiej.