logo

Uroczysty obiad dla zaproszonych gości - przyjaciół Zespołu Szkół.