logo

W roku szkolnym 2017/2018 zaszły znaczne zmiany w prawie oświatowym. Zgodnie z nowymi zapisami wprowadziliśmy zmiany w Statucie Zespołu Szkół.

Zobacz: Statut