logo

Egzamin zawodowy 2021r.

Egzamin zawodowy- FORMUŁA 2017 - podstawowe informacje.

Terminarz egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2021 roku.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Informacja dla zdającego egzamin.

Oznaczenia kwalifikacji w zawodach - dotyczy podstawy programowej kształcenia w zawodzie z 2017r.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu - pobierz