logo

 

Wykaz zajęć pozalekcyjnych

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie 2017/2018

 

Ubezpieczyciel:
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group za pośrednictwem Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej

Osoba do kontaktu i pomocy w uzuskaniu świadczeń: Arkadiusz Lelek (w bibliotece)

Przydział sal i innych obowiązków 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018

Data Godzina Uwagi
 12.09.2017r.  16:00  Spotkanie organizacyjne
 07.11.2017r.  16:00  Zabranie informacyjne
 12.12.2017r.  16:00  „Otwarte drzwi” – informacja o ocenach na pierwsze półrocze
 06.02.2018r.  16:00  Spotkanie podsumowujące I półrocze
 27.03.2018r.  16:00  „Otwarte drzwi” dla klasy IIILO + zebranie informacyjne dla pozostałych klas
 22.05.2018r.  16:00  „Otwarte drzwi” – informacja o ocenach rocznych

Ewentualne spotkania doraźne według potrzeb po uzgodnieniu terminu.