logo

Szwecja 2011"Młodzież naszej szkoły wraz z opiekunami odwiedziła Szwecję, która była gospodarzem wymiany 2011 roku. Wraz z uczestnikami ze Szwecji, Niemiec i Finlandii zwiedziliśmy Karlsham, wyspy Tijaro i Birkę oraz Sztokholm z imponującym pałacem królewskim i piękną starówką. Atrakcją turystyczną było zwiedzanie Muzeum Vasa (Vasamuseet).

 FRSE – FUNDACJA  ROZWOJU  SYSTEMU  EDUKACJI

SOCRATES - jeden z czterech programów sektorowych Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme)  wspiera finansowo oraz merytorycznie .
Celem programu było:

  • podnoszenie jakości kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez współpracę międzynarodową,
  • kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu,
  • powiększanie kręgu osobistych doświadczeń w wiedzę na temat innych krajów Europy,
  • rozwijanie poczucia jedności w Europie,
  • wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i  ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy.