logo

Od roku 2008 w naszej szkole działają wolontariusze, którzy stali się rozpoznawalnym znakiem nie tylko w społeczności szkolnej, ale także w społeczności naszego miasta i gminy. Celem działalności młodzieżowego wolontariatu jest kształtowanie młodego pokolenia w klimacie życzliwości i solidarności społecznej, co jest szczególnie ważne w dobie egoizmu i zapatrzenia w siebie. Wolontariat uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka, rozwija postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień, stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości. Realizacja różnych przedsięwzięć uczy zaradności, operatywności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności za wypowiedziane słowo czy podjęte działanie. Co roku „gromada” wolontariuszy liczy 15-20 osób, dla których wolontariat staje się jednym z najważniejszych miejsc realizacji młodzieżowych ideałów i pasji.
Dzięki zaangażowaniu młodzieży i życzliwości środowiska zrealizowaliśmy szereg przedsięwzięć o zasięgu szkolnym, środowiska lokalnego czy nawet ogólnopolskim, gdy dwukrotnie włączyliśmy się aktywnie w projekt Szlachetna Paczka.

W czasie naszego 8-letniego istnienia zrealizowaliśmy następujące projekty:

 • Jesienna zbiórka żywności, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Nadzieja” i Opolskim Odziałem Związku Niewidomych.

 

 • Stała współpraca z Domem Dziecka w Chmielowicach, systematycznie organizujemy kiermasze, zbiórki łakoci czy artykułów szkolnych oraz wspólnie zabawy, np. Andrzejki.

 

 • Stała pomoc młodzieży z upośledzeniem intelektualnym w okresie istnienia w naszej szkole klasy specjalnej; organizacja imprez sportowych, np. Olimpiada sportowa, integracyjnych, np. Święto Pieczonego Ziemniaka.

 

 • Współorganizowanie ze stowarzyszeniem „Nadzieja” festynu dla osób niepełnosprawnych.

 

 • Współpraca z MOPS – jej celem jest pomoc osobom chorym, samotnym, niepełnosprawnym: np. mycie okien, noszenie drewna, przynoszenie posiłków.

 

 • Stała obecność w życiu pacjentów niemodlińskiego ZOL-u: odwiedziny okolicznościowe ze świąteczną babeczką i zajączkiem czy bożonarodzeniową niespodzianką, a także wspólne kolędowanie lub Jasełka.

 

 • Pomoc koleżeńska dzieciom uczęszczającym do świetlicy środowiskowej w Niemodlinie: wspólne zabawy, gry, konkursy, obdarowywanie słodyczami.

 

 • „Chrobry Sośnie” - pomoc choremu na SM mieszkańcowi naszego miasta, przy współpracy z Radą Rodziców, zorganizowaliśmy kiermasz świąteczny, na który rodzice naszych uczniów i nauczyciele upiekli ciasta, a młodzież zajęła się dystrybucją (uzyskaliśmy ze sprzedaży ok. 2000 zł).

 

 • Pomoc w realizacji projektu Szlachetna Paczka (nasza szkoła dwukrotnie była jej gospodarzem, to u nas znajdował się tzw. magazyn, a pomocą objęliśmy nie tylko naszą gminę, ale także gminy ościenne: Tułowice i Grodków).

 

 • „Pełna miska dla schroniska” - to cykliczna pomoc naszym czworonożnym przyjaciołom ze schronisk dla zwierząt w Opolu i Konradowej koło Nysy.

 

 • Włączyliśmy się w ogólnopolski projekt zbiórki starych telefonów komórkowych, w ramach akcji pomocy osobom chorym onkologicznie.

 

 • Przygotowaliśmy inscenizację bajkowo-profilaktyczną pt. „Potrzeby szarego króliczka” dla dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 w Niemodlinie.

 

Powyżej wymieniła klika najważniejszych wydarzeń z bogatego życia naszej wolontariackiej gromady i mam nadzieję, że przed nami jeszcze mnóstwo wspaniałych wyzwań.

Tatiana Śnieżek