logo

kiermaszW dniach 5 - 7 września 2018r. (środa, czwartek, piątek) organizowany będzie w szkole kiermasz podręczników dla klas Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Branżowej.

Wycenione i podpisane podręczniki proszę przynieść 3 lub 4 września do Biblioteki Szkolnej.

rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 3 września 2018r. o godzinie 9:00.

Serdecznie zapraszamy:)

Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

samodzielny referent

Do pobrania:

1. Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

2. FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY - załącznik 1

3. OGŁOSZENIE O NABORZE - załącznik 2

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 07.09.2018 r. do godz. 10:00 pod adresem: sekretariat Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego, ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-samodzielny referent”

 

projekt1W roku szkolnym 2017/2018 w Branżowej Szkole I stopnia Zespołu Szkół w Niemodlinie realizowano projekt unijny „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1”. Partnerami projektu są m.in: RZPWE, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, realizację nadzoruje ZPO w Opolu. Wsparciem zostali objęci uczniowie klas I-III, którzy dobrowolnie przystąpili do projektu i w terminie złożyli stosowne deklaracje. W ramach projektu zrealizowano:
- zakup wyposażenia do Szkolnego Punktu Informacji i Kariery,
- 80 godzin zajęć z doradcą zawodowym,
- bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B dla 7 uczniów,
- zajęcia rozwijające kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy oraz tzw. wyprawkę zawodową  dla 8 uczniów   klasy I branżowej,
- wyjazdy na targi edukacyjne.

Irena Szamszur

"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą..."

 

Z żalem informujemy, że w dniu 25 czerwca 2018 r. zmarła nasza Droga Koleżanka Irena Szamszur. Pogrzeb odbędzie się w czwartek 28 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 w Tułowicach.