logo

paniodchemiiplW związku z wprowadzeniem edukacji zdalnej nasza szkoła szuka alternatywnych metod nauczania. Jest nam miło poinformować, że na czas kwarantanny uczniowie klas licealnych z rozszerzoną chemią będą mogli korzystać z platformy z kursami maturalnymi z chemii - paniodchemii.pl.
W ramach dostępu uczniowie otrzymają dostęp do wybranych lekcji online z platformy, w których skład wchodzi wyjaśnienie teorii związanej z danym tematem, przykładowe zadania maturalne z rozwiązaniem krok po kroku oraz dodatkowe materiały do pobrania.
Uczniowie Zespołu Szkół w Niemodlinie korzystają z lekcji online autorstwa Pani Anny Dąbrowskiej, dostępnych na platformie paniodchemii.pl.

Z  dniem 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje  art. 15f ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.  568).

Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z  obowiązku świadczenia pracy.

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od dnia 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. (z uwzględnieniem przerwy świątecznej)  wszystkich uczniów obowiązuje edukacja na odległość.

Nauczyciele są dostępni dla uczniów i rodziców poprzez e-dziennik i pocztę elektroniczną wg planu konsultacji.

Zajęcia będa odbywały się według zmienionego planu lekcji.

PLAN LEKCJI - pobierz